×
Home Doe mee Inloggen My team Inzendingen Veelgestelde vragen Over ons Contact

Over ons

About us

Eindhoven Museum

Onze stad, vroeger, nu en straks. Dat is het Eindhoven Museum. Het uitgangspunt is dat kennis over de geschiedenis onmisbaar is voor innovatie in de toekomst. Door te weten waar je vandaan komt, kun je bedenken waar je naartoe wilt. Het museum bestaat uit het preHistorische dorp en heeft daarnaast een uitgebreide collectie objecten uit het dagelijks leven en werken van Brabantse kunstenaars. Op dit moment heeft Eindhoven Museum geen expositieruimte, maar kun je het op verschillende plekken in de stad tegenkomen.

Eindhoven Museum

Our city: it’s past, present and future. The Eindhoven Museum is the starting point for knowledge about the city’s history and is indispensable for future innovation. Knowing where you come from can help you figure out where you want to go. The museum consists of the pre-historic village and also has an extensive collection of objects from daily life and works by Brabant artists. At the moment Eindhoven Museum does not have an exhibition space, but you can come across it in various places in the city.

Eindhoven Panorama

Eindje Spelen is gemaakt in het kader van het Eindhoven Panorama. Dit enorme werk van Eindhoven Museum en Florian de Visser combineert beelden van de afgelopen honderd jaar uit Eindhoven. Binnen datzelfde project verschijnt een podcast met informatie en gesprekken.

Eindhoven Panorama

Eindej Spelen have been organised in association with the Eindhoven Panorama. This enormous work by The Eindhoven Museum and Florian de Visser combines images from the last hundred years from Eindhoven. A podcast with information and conversations will be published within the same project.

Florian de Visser - Site Stories

Het Eindhoven Panorama is ontworpen en samengesteld door Florian de Visser. Centraal in zijn werk staat het opsporen en verbeelden van verhalen in de publieke ruimte. Door dit naar boven te halen nodigt hij mensen uit om na te denken over verleden en toekomst van hun dagelijkse omgeving.

Florian de Visser - Site Stories

The Eindhoven Panorama was designed and compiled by Florian de Visser. A key part of his work is the investigation of and the display of stories in the public areas. In this way people are encouraged to think about the past and future of their daily environment.

morgenmakers

Eindje Spelen is ontwikkeld door sociaal ontwerpbureau morgenmakers. Zij ontwerpen verbindingen tussen mensen, organisaties en hun omgeving.

morgenmakers

Eindje Spelen has been developed by the social design agency Morgenmakers. They facilitate connections between people, organizations and their environment.

Over de beelden

De beelden die gebruikt worden in Eindje Spelen komen van Stichting Eindhoven in Beeld , het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) , openbare collecties waaronder het Nationaal Archief en de eigen collectie van Eindhoven Museum . Een aantal foto’s zijn gemaakt door de redactie. Op diverse plekken zie je uitsnedes van het Eindhoven Panorama, samengesteld en geïllustreerd door Florian de Visser.

About the images

The images used in Eindje Spelen come from Stichting Eindhoven in Beeld, the Regional Historic Center Eindhoven (RHCe), public collections including the National Archives and the Eindhoven Museum's own collection. Some photos were taken by the editors. In various places you can see excerpts of the Eindhoven Panorama, compiled and illustrated by Florian de Visser.

Eindhoven Panorama, inclusief Eindje Spelen, wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eindhoven Panorama, including Eindje Spelen, is made possible by: